• Εμβολιασμός κατά της νόσου COVID-19 & Θεραπεία της οστεοπόρωσης

  Η οστεοπόρωση, ως χρόνια πάθηση, απαιτεί διαρκή ιατρική παρακολούθηση για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσθετης οστικής απώλειας, και την εμφάνιση κατάγματος. Η καθυστέρηση ή η απότομη διακοπή ορισμένων αντιοστεοπορωτικών φαρμάκων μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.

  Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σοβαρά όλες τις πτυχές της ζωής παγκοσμίως και επηρέασε επίσης ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις καθώς και τη φροντίδα που τους δόθηκε. Η δυνατότητα εμβολιασμού εγείρει ερωτήσεις για το αν υπάρχει αντένδειξη με τη θεραπεία της οστεοπόρωσης.

  Τα εμβόλια για τον COVID-19 (δηλαδή έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2) που έχουν λάβει και θα λάβουν σχετική έγκριση μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε ασθενείς με οστεοπόρωση, καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

  IV διφωσφονικά

  Συστήνεται διάστημα 1 εβδομάδας μεταξύ της ενδοφλέβιας έγχυσης του IV διφωσφονικού και του εμβολίου έναντι στη νόσο COVID-19 ώστε σε πιθανή εμφάνιση αντίδρασης οξείας φάσης να είναι εφικτή η διάκριση εάν προέρχεται από το ενδοφέβλιο διφωσφωνικό ή από το εμβόλιο κατά της COVID-19.

  Denosumab 

  Συστήνεται διάστημα 4-7 ημερών μεταξύ της ένεσης Denosumab και του εμβολίου έναντι στη νόσο COVID-19 ώστε να είναι εφικτή η διάκριση πιθανής αντίδρασης στο σημείο της ένεσης από που προέρχεται εάν γίνει στον ίδιο βραχίονα με το εμβόλιο. Εναλλακτικά, η ένεση Denosumab μπορεί να γίνει στον άλλο βραχίονα (στο άνω τμήμα του) ή σε διαφορετικό σημείο χορήγησης (κοιλιακή χώρα ή  επάνω μέρος των μηρών) σε περίπτωση που χρειάζεται να γίνει ταυτόχρονα με το εμβόλιο κατά της COVID-19. Η θεραπεία με Denosumab δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καθυστερεί πάνω από 7 μήνες από την προηγούμενη δόση Denosumab.

  Λοιπές αγωγές (από του στόματος διφωσφονικά, τεριπαρατίδη, ραλοξιφένη, ασβέστιο, βιταμίνη D) δεν χρειάζονται κάποια αλλαγή.
 • Επικαιροποίηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΕΛΙΟΣ για την αναβολική θεραπεία

  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

   

  Καθώς μετά την εκπόνηση των κατευθυντήριων οδηγιών του ΕΛ.Ι.ΟΣ για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, διάφορες ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο (ΗΠΑ-Καναδά, Ευρώπη, Ιαπωνία) ενέκριναν τη Ρομοσοζουμάμπη (Romosozumab), μια νέα αναβολική αγωγή με διαφορετικό μηχανισμό δράσης από την τεριπαρατίδη και την αμπαλοπαρατίδη για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, θεωρήσαμε απαραίτητο να επικαιροποιήσουμε τις υπάρχουσες οδηγίες στο κεφάλαιο της αναβολικής αγωγής.

   

  ΡΟΜΟΣΟΖΟΥΜΑΜΠΗ

  Η ρομοσοζουμάμπη είναι ένα αναβολικό φάρμακο που αυξάνει την οστική παραγωγή και μειώνει την οστική απορρόφηση. Χορηγείται μια φορά τον μήνα (210 mg) για 1 έτος και η χορήγησή του συνοδεύεται από μεγάλες αυξήσεις της οστικής πυκνότητας τόσο της σπονδυλικής στήλης όσο και του ισχίου συνέπεια της διέγερσης της οστικής κατασκευής [1].

  Δυο μεγάλες κλινικές μελέτες διενεργήθηκαν για να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στη μείωση των σπονδυλικών και μη σπονδυλικών καταγμάτων. Η μελέτη FRAME (Fracture Study in Postmenopausal Women with Osteoporosis) [2] περιέλαβε 7180 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκε μηνιαία ρομοσοζουμάμπη ή placebo. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η ρομοσοζουμάμπη μείωσε σε 1 έτος τα σπονδυλικά κατάγματα κατά 73% σε σύγκριση με την ομάδα placebo [Σχετικός κίνδυνος (ΣΚ) 0.27; 95% διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ) 0.16-0.47], αλλά όχι τα μη σπονδυλικά κατάγματα. Τους επόμενους 12 μήνες όλοι οι ασθενείς συνέχισαν με δενοσουμάμπη. Στους 24 μήνες οι ασθενείς που είχαν ξεκινήσει με ρομοσοζουμάμπη και συνέχισαν με δενοσουμάμπη είχαν 75% μείωση των νέων σπονδυλικών καταγμάτων (ΣΚ 0.25; 95% ΔΕ 0.16-0.40). Τέλος, στη μελέτη επέκτασης της FRAME στην οποία χορηγήθηκε δενοσουμάμπη 1 ακόμα έτος (συνολικά 1 έτος ρομοσοζουμάμπη και 2 έτη δενοσουμάμπη) διατηρήθηκε όχι μόνο ο μειωμένος κίνδυνος κατάγματος αλλά και οι αυξήσεις της οστικής πυκνότητας στο ισχίο και τη σπονδυλική στήλη [3].

  Στην ARCH (Active-Controlled Fracture Study in Postmenopausal Women with Osteoporosis at High Risk) μελέτη [4], 1 έτος θεραπεία με ρομοσοζουμάμπη ακολουθούμενη από 1 έτος αλενδρονάτη συγκρίθηκε με τη χορήγηση 2 ετών αλενδρονάτης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με υψηλό κίνδυνο για κάταγμα. Η μελέτη έδειξε ότι η αλληλουχία ρομοσοζουμάμπη/αλενδρονάτη συγκρινόμενη με την αλενδρονάτη/αλενδρονάτη συνοδεύεται από 48% μείωση των σπονδυλικών καταγμάτων σε 24 μήνες (ΣΚ 0.52; 95% ΔΕ 0.40-0.66), 38% μείωση του κινδύνου κατάγματος του ισχίου [Λόγος κινδύνου (ΛΚ) 0.62; 95% ΔΕ 0.42-0.92] και 19% μείωση του κινδύνου μη σπονδυλικού κατάγματος (ΛΚ 0.81; 95% ΔΕ 0.66-0.99).

  Η ρομοσοζουμάμπη έχει επίσης χορηγηθεί και σε άνδρες με οστεοπόρωση [5], χωρίς προς το παρόν να έχει πάρει έγκριση.

  Τέλος, μια συστηματική ανασκόπηση σχετικά με τις προτιμήσεις των ασθενών ανέφερε ότι οι ενέσεις δεν ενοχλούν τους ασθενείς εάν αυτές δεν είναι συχνές [6].

   

  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

  Στη μελέτη FRAME [2] δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ της ομάδας της ρομοσοζουμάμπης και της ομάδας placebo όσον αφορά τα καρδιαγγειακά συμβάντα ενώ στη μελέτη ARCH [4] παρατηρήθηκε ανισορροπία το πρώτο έτος θεραπείας με 50 ασθενείς της ομάδας της ρομοσοζουμάμπης σε σύγκριση με 38 της ομάδας της αλενδρονάτης να αναφέρουν μείζονα καρδιαγγειακά συμβάντα [Odds ratio (OR) 1.31; 95% ΔΕ 0,85-2.00]. Επειδή στη μελέτη ARCH η σύγκριση έγινε με την αλενδρονάτη συζητείται η υπόθεση η αλενδρονάτη να μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάντα [7]. Το θέμα όμως αυτό είναι αβέβαιο την παρούσα στιγμή και παρά το γεγονός ότι οι αριθμοί των καρδιαγγειακών συμβαμάτων είναι μικροί και τα διαστήματα εμπιστοσύνης μεγάλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός φαρμάκων [8] (όπως και οι υπόλοιποι ρυθμιστικοί οργανισμοί [9]) έθεσε μια προειδοποίηση στην έγκριση του φαρμάκου ώστε να μην χορηγείται σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

  Επίσης στη μελέτη FRAME [2], αναφέρθηκε μια περίπτωση οστεονέκρωσης της γνάθου στην ομάδα της ρομοσοζουμάμπης και καμία στην ομάδα placebo. Μια ακόμη περίπτωση παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της χορήγησης δενοσουμάμπης σε μια γυναίκα που είχε πάρει πριν ρομοσοζουμάμπη. Στη μελέτη ARCH [4] περιπτώσεις οστεονέκρωσης της γνάθου δεν αναφέρθηκαν κατά το πρώτο έτος θεραπείας ενώ 2 περιπτώσεις αναφέρθηκαν κατά το δεύτερο έτος, 1 στην ομάδα που πήρε μόνο αλενδρονάτη και 1 στην ομάδα που πήρε ρομοσοζουμάμπη και συνέχισε με αλενδρονάτη.

  Όσον αφορά τα άτυπα κατάγματα του μηριαίου στη μελέτη FRAME [2] παρατηρήθηκε 1 τέτοιο κάταγμα σε ασθενή που έλαβε ρομοσοζουμάμπη.

  Κατά τη διάρκεια της μελέτης ARCH [4] αναφέρθηκαν 6 άτυπα κατάγματα του μηριαίου κατά το δεύτερο έτος της μελέτης, 4 στην ομάδα που έλαβε μόνο αλενδρονάτη και 2 στην ομάδα ρομοσοζουμάμπη/αλενδρονάτη.

  Τοπικές αντιδράσεις στις θέσεις της ένεσης παρατηρήθηκαν σε ποσοστό 3% στην ομάδα placebo και 5% στην ομάδα της ρομοσοζουμάμπης κατά τη διάρκεια της μελέτης FRAME. Παρόμοια ποσοστά παρατηρήθηκαν και στη μελέτη ARCH [9].

  Τέλος, η θεραπεία με ρομοσοζουμάμπη δεν συνοδεύεται από ανάπτυξη νέων όγκων κατά τη διάρκεια των μελετών που χορηγήθηκε.

   

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

  Η ρομοσοζουμάμπη μειώνει τα σπονδυλικά, μη σπονδυλικά και τα κατάγματα του ισχίου σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.

   

  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

  • Η ρομοσοζουμάμπη αποτελεί φάρμακο πρώτης επιλογής για μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, και αυξημένο κίνδυνο για κάταγμα (Bαθμός Α).
  • Η συνιστώμενη δόση είναι 210 mg με υποδόρια ένεση μηνιαία και η διάρκεια θεραπείας είναι 1 έτος.
  • Δεν συνιστάται η χορήγησή της σε ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
  • Οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που συμπληρώνουν την αγωγή με ρομοσοζουμάμπη συστήνεται να συνεχίσουν με αντικακαταβολική αγωγή ώστε να διατηρήσουν τα κέρδη της αύξησης της οστικής πυκνότητας και του μειωμένου κινδύνου κατάγματος (Βαθμός Α).

   

   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Holdsworth G, Roberts SJ, Ke HZ. Novel actions of sclerostin on bone. J Mol Endocrinol. 2019;62(2):R167–R185.

  2. Cosman F, Crittenden DB, Adachi JD, et al. Romosozumab treatment in postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J Med. 2016;375(16):1532–1543.

  3. Lewiecki EM, Dinavahi RV, Lazaretti-Castro M, et al. One year of romosozumab followed by two years of denosumab maintains fracture risk reductions: results of the FRAME extension study. JBone Miner Res. 2019;34(3):419–428.

  4. Saag KG, Petersen J, Brandi ML, et al. Romosozumab or alendronate for fracture prevention in women with osteoporosis.

  N Engl J Med. 2017;377(15):1417–1427.

  5. Lewiecki EM, Blicharski T, Goemaeire S, et al. A phase III randomized placebo-controlled trial to evaluate efficacy and safety of romosozumab in men with osteoporosis. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103:3183-3193.

  6. Barrionuevo P, Gionfriddo MR, Castaneda-Guarderas A, et al. Women’s values and preferences regarding osteoporosis treatments: a systematic review. J Clin Endocrinol Metab.

  2019;104(5):1631–1636.

  7. Kang JH, Keller JJ, Lin HC. Bisphosphonates reduced the risk of acute myocardial infarction: a 2-year follow-up study. Osteoporos Int. 2013;24(1):271–277.

  8. 17 October 2019, EMA/546072/2019. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP).

  9. Food and Drug Administration. FDA Briefing Document: Meeting of the Bone, Reproductive and Urologic Drugs Advisory Committee. 2019.

   

  Για να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf, παρακαλώ πατήστε εδώ

   

  Για να κατεβάσετε τη μονογραφία "Κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στην Ελλάδα", παρακαλώ πατήστε εδώ

 • Ομιλίες από τη διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση ΕΛΙΟΣ-ΕΕΜΜΟ "Φθινοπωρινές Ημέρες Οστεοπόρωσης"

  Η διαδικτυακή κοινή επιστημονική συνάντηση ΕΛΙΟΣ - ΕΕΜΜΟ "Φθινοπωρινές Ημέρες Οστεοπόρωσης" παρουσιάζεται στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης στο youtube.
   
  Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ομιλίες και τα περιστατικά στο παρακάτω link:
   

Τόµος 22ος, Τεύχος 3ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος των µη-κωδικοποιούντων RNA (ncRNA) στην πρόγνωση του ραβδοµυοσαρκώµατος

Βάϊα Γρηγορίου, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Κακοήθεις όγκοι, Μη κωδικοποιούντα RNA (ncRNA), Ραβδομυοσάρκωμα, Σαρκώματα

PDF

Νεότερα αντιπηκτικά και οστικός µεταβολισµός

Χριστιάνα Ζήδρου, Ευστάθιος Χρονόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Βαρφαρίνη, Κάταγμα, Νεότερα αντιπηκτικά, Οστεοπόρωση, Οστική πυκνότητα

PDF
 

Τριτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισµός: ανασκόπηση της νόσου

Σπυρίδων-Γεράσιμος Μοσχονάς, Συμεών Τουρνής

Λέξεις κλειδιά: Νεφρική Οστεοδυστροφία, Παραθυρεοειδεκτομή, Τριτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός, Υποφωσφοραιμικές, Ραχίτιδες, Χρόνια Νεφρική Νόσος, Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός

PDF  

Εποχική διακύµανση των οστεοπορωτικών καταγµάτων ισχίου

Κωνσταντίνος Λαθύρης, Χρήστος Ζαφείρης

Λέξεις κλειδιά: Εποχική διακύμανση, Κάταγμα ευθραυστότητας, Κάταγμα ισχίου, Οστεοπόρωση

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στο σύνδεσμο

PDF

Τόµος 22ος, Τεύχος 3ο, Οκτώβριος-Δεκεμβριος 2023

Περιεχόμενα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Νέας έναρξης ή έξαρση Νοσηµάτων Συνδετικού Ιστού που σχετίζονται µε εµβολιασµό κατά COVID-19

Οστική νόσος σε αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα σε νέους ενήλικες

Υπερηχοτοµογραφική διερεύνηση ετερότοπων οστεοποιήσεων - Εκπαιδευτικό άρθρο

 

 

Για να κατεβάσετε το pdf. θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο site και να μεταβείτε στο δεξί μενού στην επιλογή "Σκελετική Υγεία"

 

Σημείωση:

Οι συγγραφείς που υποβάλλουν άρθρο προς δημοσίευση στο περιοδικό "Σκελετική Υγεία" θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες συγγραφής που έχει εκδώσει το περιοδικό.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες συγγραφής, παρακαλώ πατήστε εδώ

Τόµος 22ος, Τεύχος 2ο, Mάιος-Αύγουστος 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

Νέας έναρξης ή έξαρση Νοσηµάτων Συνδετικού Ιστού που σχετίζονται µε εµβολιασµό κατά COVID-19

Νικόλαος Γαλανόπουλος

Λέξεις κλειδιά: COVID 19 εμβόλιο, Αγγειιτίδες, Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, Προοδευτικό Συστηματικό Σκληρόδερμα, Σύνδρομο Sjogren, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

PDF

Οστική νόσος σε αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα σε νέους ενήλικες

Αθανασία Τάτση, ΣυμεώνΤουρνής

Λέξεις κλειδιά: Άσηπτη νέκρωση, Αυτοάνοσα νοσήματα, Οστεοπόρωση

PDF
 

Υπερηχοτοµογραφική διερεύνηση ετερότοπων οστεοποιήσεων - Εκπαιδευτικό άρθρο

Μαριλένα Δομάζου, Γεώργιος Σταϊκόπουλος, Ιωάννης Βισβάρδης, Μαργιαλένα Μανωλά, Αγγελική Γαλάτα, Πρόδρομος Κοσμίδης, Κων/νος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Ετερότοπη οστεοποίηση, Μυικός Ιστός, Υπερηχοτομογραφία

PDF  

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στο σύνδεσμο

PDF

Τόµος 22ος, Τεύχος 2ο, Μάιος-Αύγουστος 2023

Περιεχόμενα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Νέας έναρξης ή έξαρση Νοσηµάτων Συνδετικού Ιστού που σχετίζονται µε εµβολιασµό κατά COVID-19

Οστική νόσος σε αυτοάνοσα ρευµατικά νοσήµατα σε νέους ενήλικες

Υπερηχοτοµογραφική διερεύνηση ετερότοπων οστεοποιήσεων - Εκπαιδευτικό άρθρο

 

 

Για να κατεβάσετε το pdf. θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο site και να μεταβείτε στο δεξί μενού στην επιλογή "Σκελετική Υγεία"

 

Σημείωση:

Οι συγγραφείς που υποβάλλουν άρθρο προς δημοσίευση στο περιοδικό "Σκελετική Υγεία" θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες συγγραφής που έχει εκδώσει το περιοδικό.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες συγγραφής, παρακαλώ πατήστε εδώ

Τόµος 22ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Απρίλιος 2023

Περιεχόμενα

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Οστεομυελίτιδα και έλκη κατάκλισης σε ασθενείς με κάκωση νωτιαίου μυελού:  Ακτινολογική προσέγγιση

Τα κατάγματα στο σύνδρομο Mccune-Albright: μία σύντομη ανασκόπηση της  επίπτωσης και των θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης

Οστεοπόρωση στους ασθενείς με COVID-19

 

 

Για να κατεβάσετε το pdf. θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο site και να μεταβείτε στο δεξί μενού στην επιλογή "Σκελετική Υγεία"

 

Σημείωση:

Οι συγγραφείς που υποβάλλουν άρθρο προς δημοσίευση στο περιοδικό "Σκελετική Υγεία" θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες συγγραφής που έχει εκδώσει το περιοδικό.

Για να κατεβάσετε τις οδηγίες συγγραφής, παρακαλώ πατήστε εδώ

Τόµος 22ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Απρίλιος 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

Οστεομυελίτιδα και έλκη κατάκλισης σε ασθενείς με κάκωση νωτιαίου μυελού:  Ακτινολογική προσέγγιση

Μαριλένα Δομάζου, Γεώργιος Σταϊκόπουλος, Ιωάννης Βισβάρδης, Μαργιαλένα Μανωλά, Πανωραία Μητσοστεργίου, Πρόδρομος Κοσμίδης, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Έλκη κατάκλισης, Κάκωση νωτιαίου μυελού, Μαγνητική τομογραφία, Οστεομυελίτιδα

PDF

Τα κατάγματα στο σύνδρομο Mccune-Albright: μία σύντομη ανασκόπηση της  επίπτωσης και των θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης

Παναγιώτης Τσινταβής

Λέξεις κλειδιά: Bone fractures, Fibrous dysplasia, Mccune Albright syndrome

PDF
 

Οστεοπόρωση στους ασθενείς με COVID-19

Νικόλαος Γαλανόπουλος

Λέξεις κλειδιά: COVID 19, COVID 19 εμβόλιο, Βιταμίνη D, Οστεοπόρωση, Οστική μάζα, Συμπλήρωμα βιταμίνης D

PDF  

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στο σύνδεσμο

PDF

Τόµος 21ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σκευασμάτων ασβεστίου

Χριστιάνα Ζήδρου

Λέξεις κλειδιά: Καρδιαγγειακά συμβάντα, Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, Πρόληψη καταγμάτων, Συμπληρώματα ασβεστίου

PDF

Παιδική οστεοπόρωση και Ορθοδοντική

Αναστασία-Παναγιώτα Γραβιά, Απόστολος Τσολάκης, Άρτεμις Δουλγεράκη

Λέξεις κλειδιά: Ατελής οστεογένεση, Διφωσφονικά, Ορθοδοντική, Παιδική οστεοπόρωση, Σύγκλειση                                                                                                                                           

PDF
 

Εκδηλώσεις νοσημάτων συνδετικού ιστού σχετιζόμενα με νόσο COVID-19                                                                                          

Νικόλαος Γαλανόπουλος

Λέξεις κλειδιά: COVID 19, Αγγειίτιδες, Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, Προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα, Σύνδρομο Sjogren, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος

PDF  

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στο σύνδεσμο

PDF

Τόμος 21ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ

Κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού της βιταμίνης D

Βασίλειος Λαΐνης, Συμεών Τουρνής

Λέξεις κλειδιά: FGF-23, CYP2R1, CYP24A1, CYP3A4, CYP3A4                                                

PDF

Νέα φάρμακα σε σπάνια νοσήματα διαταραχών του μεταβολισμού ασβεστίου και φωσφόρου

 

Αφροδίτη Ρούμπου, Εύα Κασσή

Λέξεις κλειδιά: Ασφοτάση-α, Μπουροσουμάμπη, Ογκογενής οστεομαλακία, Υποφωσφατασία, Χ-φυλοσύνδετη υποφωσφοραιμία                                                                                                                                           

PDF
 

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί και κλινικές εκφάνσεις των χονδροσαρκωμάτων των γνάθων                                                                                          

Σταματία Μπάλλα, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Βλάβες, Γνάθοι, Κλινική εικόνα, Όγκοι, Χονδροσαρκώματα

PDF  

Οστεοσαρκοπενία: Κλινικές συνέπειες                                                                                              

Χριστιάνα Ζήδρου, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Οστεοπόρωση, οστεοσαρκοπενία, Σαρκοπενία

PDF

Η επίδραση της ραχιαίας και επισκληρίδιου αναισθησίας σε κατάγματα ισχίου                                                               

Ηλιάνα Καλογεροπούλου

Λέξεις κλειδιά: Ραχιαία αναισθησία, Επισκληρίδιος αναισθησία, Κάταγμα ισχίου, Αναλγησία

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στο σύνδεσμο

PDF

Τόµος 21ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Ιούνιος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Περιοδοντική νόσος και miRNAS: Βιολογικοί μηχανισμοί και κλινική συσχέτιση

Αννέτα Αβραμίδου, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Βιολογία, Κλινικά χαρακτηριστικά, Περιοδοντική νόσος, miRNAs

PDF

Σύνδρομο πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού με όγκο στην κάτω γνάθο: ένα σπάνιο αλλά υπαρκτό γενετικό νόσημα

Δημήτριος Κουρκουλιώτης, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Γονίδιο CDC73/HRPT2, Όγκοι γνάθων, Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός, Σύνδρομο υπερπαραθυερεοειδισμού με όγκο στην κάτω γνάθο

PDF

Ο ρόλος του καπνίσματος στην οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων και στην επούλωση του μετεξακτικού φατνίου

Γεώργιος Μάμαλης, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Εμφυτεύματα, Επούλωση, Κάπνισμα, Μετεξακτικό φατνίο, Οστεοενσωμάτωση

PDF

Τεχνικά σφάλματα (Artifacts), αστοχίες και τυχαία ευρήματα στην απορροφησιομετρία
διπλοενεργειακής δέσμης ακτίνων Χ (DXA) για τη διάγνωση της οστεοπόρωσης

Μαριλένα Δομάζου, Ιωάννης Βισβάρδης, Αικατερίνη Καλαντώνη, Ευαγγελία Χριστάκη, Πρόδρομος Κοσμίδης, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: BMD, DXA, Κατάγματα Ευθραυστότητας, Οστεοπόρωση, Τεχνικά Σφάλματα

PDF

Η χρήση των κνημοποδικών ναρθήκων στη σπαστική εγκεφαλική παράλυση

Ευάγγελος Πρέκας

Λέξεις κλειδιά: Εγκεφαλική παράλυση, Κνημοποδικοί νάρθηκες, Σπαστικότητα

PDF

Σκευάσματα κάνναβης και οστικός μεταβολισμός

Χριστιάνα Ζήδρου, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Οστική απώλεια, Οστικός μεταβολισμός, Σκευάσματα κάνναβης

PDF

Σύγχρονη αντιρετροϊκή αγωγή και κίνδυνος κατάγματος

Νικόλαος Ιγγλέζος

Λέξεις κλειδιά: Αντιρετροϊκή αγωγή, Iός της ανθρώπινη ανοσοανεπάρκειας, Κίνδυνος κατάγματος, Νουκλεοσιδικοί αναστολείς ανάστροφης μεταγραφάσης


PDF

Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα μετά από εμβολιασμούς (Β’ μέρος)

Νικόλαος Γαλανόπουλος

Λέξεις κλειδιά: COVID-19, Ηπατίτιδα Β, Μυοσίτιδα, Ρευματική πολυμυαλγία, Φυματίωση

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 21ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Δείκτες μεταβολισμού των οστών στην κύηση

Χρυσάνθη Γ. Δουκαρέλλη, Άννα Παπαδοπούλου

Λέξεις κλειδιά: Δείκτες οστών, Εγκυμοσύνη, Μεταβολισμός οστών, Μεταβολισμός ασβεστίου

PDF

Αναστολείς αντλίας πρωτονίων και οστικός μεταβολισμός

Χριστιάνα Ζήδρου, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Αναστολείς αντλίας πρωτονίων, Καταγματικός κίνδυνος, Μακροχρόνια χρήση, Μείωση οστικής πυκνότητας

PDF

Ο ρόλος των miRNAs στα εμφυτεύματα τιτανίου: Μοριακοί και παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Ιωάννης Ιωακειμίδης, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Εμφυτεύματα τιτανίου, miRNAs, Οστεοενσωμάτωση, Περιεμφυτευματίτιδα

PDF

Ανεπιθύμητες εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα μετά εμβολιασμούς
A’ μέρος

Νικόλαος Γαλανόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Αντιδραστική αρθρίτιδα, Ουρική αρθρίτιδα, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Φλεγμονώδεις σπονδυλαρθροπάθειες, Ψωριασική αρθρίτιδα

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 20ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Αντιεπιληπτικά φάρμακα και οστικός μεταβολισμός

Χριστιάνα Ζήδρου, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Αντιεπιληπτικά φάρμακα, Καταγματικός κίνδυνος, Οστική απώλεια, Οστικός μεταβολισμός

PDF

Η επίδραση των βιταμινών του συμπλέγματος Β στην οστεοπόρωση και στα οστεοπορωτικά κατάγματα

Ελπίδα Δ. Σαχινίδη

Λέξεις κλειδιά: Βιταμίνη Β, Κατάγματα, Οστεοκλαστογένεση, Οστεοπόρωση, RANKL

PDF

Στοματικές εκδηλώσεις κληρονομούμενων, συγγενών μεταβολικών νοσημάτων των οστών

Αφροδίτη Ραλλάτου, Χρήστος Ζαφείρης

Λέξεις κλειδιά: Δόντια, Κληρονομούμενα, Μεταβολικά νοσήματα οστών, Στόμα

PDF

Η παρέμβαση της φυσικοθεραπείας στα μυοσκελετικά προβλήματα της αιμορροφιλίας

Ευάγγελος Πρέκας

Λέξεις κλειδιά: Αιμορραγία, Αιμορροφιλία, Μυοσκελετικά προβλήματα, Φυσικοθεραπεία

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 20ος, Τεύχος 3ο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Εκτίμηση της σαρκοπενίας με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας

Κωνσταντίνα Μπισύρη, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Μαγνητική τομογραφία, Μυς, Σαρκοπενία

PDF

Ο ρόλος της Λουτροθεραπείας στην αντιμετώπιση των ασθενών με Χρόνια Αυχεναλγία και Οσφυαλγία Μηχανικής Αιτιολογίας

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Αυχεναλγία, Λουτροθεραπεία, Οσφυαλγία

PDF

Ινιοαυχενικές παράμετροι και κρανιοπροσωπική μορφολογία

Ισιδώρα Χριστοπούλου, Χρήστος Ζαφείρης, Aπόστολος Ι. Τσολάκης, Ισμήνη Δοντά

Λέξεις κλειδιά: Ανατομικές παραλλαγές των αυχενικών σπονδύλων, Mορφολογικές παραλλαγές των αυχενικών σπονδύλων, Kρανιοαυχενική στάση, Kρανιοπροσωπική μορφολογία, Kρανιοπροσωπική ανάπτυξη

PDF

Ο ρόλος των MicroRNAs στην οστεοπόρωση: μια σύντομη ανασκόπηση

Δέσποινα Μησιάκα, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: microRNA, Οστεοπόρωση, Οστεοβλάστες, Οστεοκλάστες

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 20ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Ιούνιος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Η επίδραση της μεταβολικής οξέωσης στα μεταβολικά νοσήματα των οστών σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση

Ειρήνη Ευαγγέλου, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Μεταβολική οξέωση, Νεφρική οστεοδυστροφία, Οξεοβασική ισορροπία, Χρόνια νεφρική νόσος

PDF

Ο ρόλος της λουτροθεραπείας στην αντιμετώπιση της Ινομυαλγίας

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Σταυρούλα Ρίζου

Λέξεις κλειδιά: Ινομυαλγία, Λουτροθεραπεία, Μυοσκελετικός πόνος

PDF

Ο ρόλος των εξωσωμάτων στη διαμόρφωση του μυοσκελετικού συστήματος κατά την άσκηση

Επαμεινώνδας Σακελλαρίδης, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Εξώσωμα, Άσκηση, Οστεοκλάστη, Οστεοβλάστης, Οστική ανακατασκευή

PDF

 Διαγνωστικές μέθοδοι της οστεοπενίας με τη χρήση του ορθοπαντογραφήματος

Βασίλειος Μήτσης, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Ακτινογραφία, Διάγνωση, Ορθοπαντομογράφημα, Οστεοπενία, Πανοραμική

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 20ος, Τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Ο ρόλος της σαρκοπενίας, της καχεξίας και της αδυναμίας/ευπάθειας (Frailty) στους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Ιωάννης – Ελευθέριος Διονυσιώτης

Λέξεις κλειδιά: Ευπάθεια, Καχεξία, Ρευματικές παθήσεις, Σαρκοπενία

PDF

Κλινική - ακτινολογική αναντιστοιχία σε κλειστή κάκωση νωτιαίου μυελού 

Κωνσταντίνα Μπισύρη, Μαριλένα Δομάζου, Μαργιαλένα Μανωλά, Μαρία Στάθη, Ιωάννης Ηλιάκης, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Κλειστή κάκωση, Μαγνητική τομογραφία, Νωτιαίος μυελός

PDF

Ατελής οδοντογένεση: νεότερα δεδομένα

Ευθυμία Τσουκαλά, Γεώργιος Ι. Λάμπρου, Απόστολος Τσολάκης

Λέξεις κλειδιά: Αδαμαντινογένεση, Ατελής Οδοντογένεση, Οδοντινογένεση, Οστεογένεση

PDF

Εκτίμηση της οστεοπενίας των γνάθων: τα αποτελέσματα της μελέτης ΟSTEODENT 

Ιωσηφίνα Θεοδώρου, Ευθυμία Τσουκαλά, Γεωργία Χοχτούλα, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: «Μη-φαρμακευτική παρέμβαση», Φυσικοθεραπεία, Οστεοπορωτικός πόνος, Ηλεκτροθεραπεία, Μεταβολικά νοσήματα των οστών

PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF

Τόµος 19ος, Τεύχος 4ο, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ

Πολυφαρμακία και πτώσεις

Χριστιάνα Ζήδρου

Λέξεις κλειδιά: Επανειλημμένες πτώσεις, Ηλικιωμένοι ενήλικες, Πολυφαρμακία, Φάρμακα

PDF

Οστεονέκρωση γνάθου προκαλούμενη από φάρμακα: Πρόληψη, Θεραπεία, Πρόγνωση

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Ιωάννης Δημητρακόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Ακτινοθεραπεία, Αναστολείς τυροσινικής κινάσης, Αντι-TNFα θεραπεία, Οστεονέκρωση γνάθου

PDF

Ο ρόλος των διφωσφονικών στην επιτυχία και την επιβιωσιμότητα των οδοντικών εμφυτευμάτων – δράση στην οστεοενσωμάτωση

Θεόδωρος Τσικούρης

Λέξεις κλειδιά: Αποτυχία οδοντικών εμφυτευμάτων, Διφωσφονικά, Επιβιωσιμότητα οδοντικών εμφυτευμάτων, Οδοντικά εμφυτεύματα, Οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα

PDF

Ιδιοπαθής σκολίωση παίδων και εφήβων: Βραχεία ανασκόπηση με επικέντρωση στα
ακτινολογικά ευρήματα

Κωνσταντίνα Μπισύρη, Μαριλένα Δομάζου, Ιωάννης Βισβάρδης, Μαργιαλένα Μανωλά, Στέφανος Μπουρλιός, Ευαγγελία Χριστάκη, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Λέξεις κλειδιά: Απλή ακτινογραφία, Γωνία Cobb, Ιδιοπαθής σκολίωση, Σπονδυλική στήλη

PDF

Επικοινωνία ασθενούς και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κατά την ακτινοδιαγνωστική
διαδικασία

Καλλιόπη Αλαμανιώτη, Γεώργιος Ι. Λάμπρου

Λέξεις κλειδιά: Ακτινολογία, Ασθενής, Επικοινωνία, Ιατρός, Νοσηλευτικό προσωπικό

 PDF

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το τεύχος παρακαλώ πατήστε στον σύνδεσμο

PDF